Wymagania egzaminacyjne powyżej lat 14

Minimalne okresy treningu przed przystąpieniem do kolejnego egzaminu:

9 kyu – 6 miesiący od momentu rozpoczęcia treningu
8 kyu – 6 miesiący od momentu otrzymania 9 kyu
7 kyu – 6 miesiący od momentu otrzymania 8 kyu
6 kyu – 6 miesiący od momentu otrzymania 7 kyu
5 kyu – 6 miesiący od momentu otrzymania 6 kyu
4 kyu – 6 miesiący od momentu otrzymania 5 kyu
3 kyu – 6 miesiący od momentu otrzymania 4 kyu
2 kyu – 6 miesiący od momentu otrzymania 3 kyu
1 kyu – 6 miesiący od momentu otrzymania 2 kyu

I dan – 6 miesięcy od momentu otrzymania 1 kyu
II dan – 2 lata od momentu otrzymania I dan
III dan – 3 lata od momentu otrzymania II dan
IV dan – 4 lata od momentu otrzymania III dan
V dan – 5 lat od momentu otrzymania IV dan
VI – X dan – stopnie nadawane będą w porozumieniu ze światową federacją za wybitne osiągnięcia na polu rozwoju karate

9 kyu - pas biały

KIHON:

 1. Oi-zuki
 2. Age-uke
 3. Soto-uke
 4. Uchi-uke
 5. Gedan-barai
 6. Mae-geri

KATA:

    Taikyoku – Shodan

KUMITE:

    Gohon – kumite

8 kyu - pas żółty

KIHON:

 1. Oi-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Soto-uke/Gyaku-zuki
 4. Uchi-uke/Gyaku-zuki
 5. Gedan-barai/Gyaku-zuki
 6. Shuto-uke
 7. Mae-geri
 8. Yoko-geri-keage
 9. Yoko-geri-kekomi

KATA:

    Heian – Shodan

KUMITE:

    Gohon – kumite

7 kyu - pas pomarańczowy

KIHON:

 1. Oi-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Soto-uke/Gyaku-zuki
 4. Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
 5. Shuto-uke/Gyaku-nukite
 6. Uraken-uchi
 7. Mae-geri
 8. Mae-ren-geri chudan/ jodan – z międzykrokiem
 9. Yoko-geri keage
 10. Yoko-geri kekomi
 11. Mawaschi-geri

KATA:

    Heian – Nidan

KUMITE:

    Gohon – kumite

6 kyu - pas zielony

KIHON:

 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
 4. Soto-uke/Kizami-uraken-uchi/Gyaku-zuki
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite
 6. Shuto-uchi
 7. Yoko-empi-uchi
 8. Mae-geri
 9. Mae-ren geri z międzykrokiem
 10. Yoko-geri-keage
 11. Yoko-geri-kekomi
 12. Mawashi-geri
 13. Ura-mawashi-geri
 14. Shiho-gyaku-zuki

KATA:

    Heian – Sandan

KUMITE:

    Kihon – ippon – kumite

5 kyu - pas niebieski

KIHON:

 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Uchi-uke/Gyaku-empi-uchi
 4. Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Gyaku-zuki
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite
 6. Haito-uchi
 7. Mae-geri
 8. Kizami-mae-geri/Mae-geri
 9. Yoko-geri-keage
 10. Yoko-geri-kekomi
 11. Mawashi-geri
 12. Ura-mawashi-geri
 13. Ushiro-geri
 14. Mae-geri/Mawashi-geri z międzykrokiem
 15. Shiho-uraken-uchi

KATA:

    Heian – yodan

KUMITE:

    Kihon – ippon – kumite

4 kyu - pas niebieski

KIHON:

 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki/Age-empi
 3. Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
 4. Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Uraken-uchi
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-zuki
 6. Mawashi-shuto-uchi/Gyaku-haito-uchi
 7. Mae-geri
 8. Yoko-geri-keage
 9. Yoko-geri-kekomi
 10. Mawashi-geri
 11. Ura-mawashi-geri
 12. Ushiro-geri
 13. Mawashi-geri/Ushiro-geri z międzykrokiem
 14. Shiho-gyaku-zuki
 15. Siho-empi-uchi

KATA:

    Heian – Godan

KUMITE:

    Kihon – ippon – kumite (kontratak uchi lub geri)

3 kyu - pas brązowy

KIHON:

 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki/Age-empi-uchi
 3. Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
 4. Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Uraken-uchi/Gyaku-zuki
 5. Shuto-uke/Kizami-mae.geri/Gyaku-nukite/Uraken-uchi/Gyaku-empi-uchi
 6. Sanbon-mae-geri
 7. Yoko-geri-keage/Yoko-geri-kekomi tą samą nogą
 8. Mawashi-geri/Yoko-geri-kekomi
 9. Ura-mawashi-geri
 10. Ushiro-geri
 11. Shiho-gyaku-zuki
 12. Shiho-uchi
 13. Shiho-geri

KATA:

    Tekki – Shodan

KUMITE:

    Jiyu – ippon – kumite

2 kyu - pas brązowy

KIHON:

 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki/Kizami-zuki
 3. Uchi-uke/Gyaku-empi-uchi/Kizami-uraken-uchi
 4. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite/Kizami-uraken-uchi/Gyaku-empi-uchi
 5. Sanbon-mae-geri
 6. Kizami-mawashi-geri/Mawashi-geri
 7. Ura-mawashi-geri/Maashi-geri/Yoko-geri tą samą nogą
 8. Ushiro-geri/Mawashi-geri tą samą nogą
 9. Yoko-geri/Uraken-uchi/Gyaku-zuki
 10. Shiho-uchi
 11. Shiho-geri

KATA:

    Bassai – dai

KUMITE:

    Jiyu – ippon – kumite

1 kyu - pas brązowy

KIHON:

 1. Oi-zuki do przodu i do tyłu
 2. Sanbon-zuki do przodu i do tyłu
 3. Kombinacja wybrana przez egzaminatora
 4. Mae-geri-chudan/jodan – tą samą nogą
 5. Sanbon-mae-geri
 6. Yoko-geri-keage/Yoko-geri-kekomi w Kiba-Dachi z przejściem
 7. Mawashi-geri-chudan/jodan tą samą nogą
 8. Ura-mawashi-geri-chudan/jodan tą samą nogą
 9. Ushiro-geri-chudan/jodan tą samą nogą
 10. Mae-geri/Yoko-geri/Mawashi-geri/Ushiro-geri/Ura-mawashi-geri
 11. Shuto-uchi/Haito-uchi
 12. Shiho-geri

KATA:

    jedno z KATA:  Kanku – dai ,Jion, Enpi, Hangetsu

KUMITE:

    Jiyu – ippon – kumite

I Dan - pas czarny

KIHON:

 1. Seiken-choko-zuki
 2. Kizami-zuki
 3. Gyaku-zuki
 4. Oi-zuki
 5. Kizami-zuki/Gyaku-zuki/Mae-geri/Gyaku-zuki/Oi-zuki/Gyaku-zuki
 6. Age-uke/Gyaku-zuki/Soto-uke/Uraken-uchi/Gyaku-zuki/Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki/Gedan-barai/Gyaku-zuki/Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite/Mae-geri/Gyaku-zuki – do przodu i do tyłu
 7. Shiho-uraken-uchi
 8. Shiho-empi-uchi
 9. Shiho-geri
 10. Sanbon-mae-geri
 11. Sanbon-yoko-geri
 12. Sanbon-mawashi-geri
 13. Sanbon-ushiro-geri
 14. Sanbon-ura-mawashi-geri

KATA:

    wszystkie kata Heian, Tekki I, Bassai-dai oraz jedno z podanych: Jion, Enpi, Kanku-dai, Hangetsu

KUMITE:

    Gohon-kumite, Kihon-ippon-kumite, Jiyu-ippon-kumite, Jiyu-kumite

II Dan - pas czarny

KIHON:

 1. Sanbon-zuki/Mawashi-geri/Uraken-uchi/Mae-empi-uchi
 2. Soto-uke/Kizami-mae-geri/Uraken-uchi/Mae-empi-uchi
 3. Kombinacja 5 technik wymyślona przez zdającego
 4. Kombinacja 10 technik wymyślona przez zdającego
 5. Kombinacja zlecona do wykonania przez Komisję
 6. Wykonanie technik tsuki, uchi, geri na makiwarę
 7. Mae-tobi-geri
 8. Yoko-tobi-geri

KATA:

    Trzy kata z następujących: Bassai-dai, Kanku-dai, Jion, Hangetsu

KUMITE:

    Jiyu-kumite

III Dan - pas czarny

KIHON:

 1. Kizami-zuki/Sanbon-zuki/Uraken-uchi/Gyaku-zuki/Mae-empi-uchi
 2. Shiho-tate-shuto-uke-gyaku-zuki
 3. Shiho-tate-shuto-uchi/Mae-geri
 4. Kombinacja 20 technik
 5. Shiho-geri
 6. Kombinacja 10 technik zlecona przez Komisję

KATA:

    Bassai-dai, Kanku-dai, Jion, Enpi, Hangetsu oraz jedno z następujących: Bassai-sho, Kanku-sho, Jitte, Sochin, Gankaku, Nijushiho, Meikyo, Chinte

KUMITE:

    Zastosowanie przedstawionej kombinacji z 20 technik, Jiyu-kumit

IV Dan - pas czarny

KIHON:

 1. Shiho-geri
 2. Kombinacja z 30 technik
 3. Kombinacja z technik zlecona przez Komisję

KATA:

    Bassai-sho, Kanku-sho, Jitte, Sochin, Gankaku oraz jedno z następujących: Nijushiho, Meikyo, Gojushiho, Unsu

KUMITE:

    Wszystkie formy kumite

V Dan - pas czarny

KIHON:

 1. Kombinacja z 60 technik
 2. Dowolna technika

KATA:

    Nijushiho, Gojushiho, Unsu

KUMITE:

    Jiyu-ippon-kumite, Jiyu-kumite, zastosowanie kombinacji z 60 technik, obrona przed trzema napastnikami