Cofnij

Trener Ryszard Kulikowski ( 6 dan )

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, trener dypl. Karate klasy I - posiadacz stopnia 6 dan. Jako trener i wychowawca w Klubie Samuraj ma powody do zadowolenia i może pochwalić się wieloma osiągnięciami swoich wychowanków. Większość uczestników zajęć w klubie to osoby w wieku od 6 do 18 lat. Jego wychowankowie zapisali ogromną kartę w historii Klubu Samuraj. Chociaż drogi wielu z nich się rozeszły to zostało po nich wspomnienie, które trener Ryszard chciałby pielęgnować dla ich następców.

- Studia trenerskie ukończył na AWF Poznań w 2003 roku.

- Studia Pedagogiczne ukończył na US w Szczecinie w 2004 roku.

Swoją wiedzę i naukę związaną z karate zawdzięcza dwóm osobom, które było dane mu spotkać na swojej drodze, byli to sensei Paweł Golema i Maestro Giuseppe Beghetto. To dzięki nim nauczył się tego, co pozwoliło mu wychować tak wielu wspaniałych ludzi i zawodników.


1. Pierwszy czarny pas 21.02.1988 roku na stopień Shodan (1 Dan) uzyskał podczas zgrupowania z Mistrzem Beghetto w Szczecinie

2. Podczas egza
minu 04.08.1991 roku w Szczecinie zdał na Stopień Nidan (2Da
n)

3. Podczas obozu w Szczecinie  07.08.1996 roku, zdaje egzamin na stopień Sandan (3Dan)

4. Następny egzamin 30.07.2000 roku w Szczecinie na stopień Yodan (4 Dan)

5. Dnia 30.12.2006 roku zdaje egzamin na stopień Godan (5 Dan). Był to ostatni egzamin praktyczny na jaki zdawał podczas zgrupowania w Szczecinie z Mistrzem Beghetto

6. Podczas dwudniowego zgrupowania z Maestro Giuseppe Beghetto, które odbyło się 28-29 grudnia 2012 roku sensei Ryszard otrzymał z rąk włoskiego mistrza stopień mistrzowski 6 Dan za wielopokoleniową pracę trenerską i zaangażowanie w rozwój karate.

© Copyright 2013 Samurai Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Strony internetowe Pro-Link