Mędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - Goleniów 08.05.2010